แจ้งงานซ่อม / สอบถามข้อมูล

Mar. 16, 2016

ลูกค้าประสงค์แจ้งงานซ่อมเครื่องพิมพ์

1. แจ้งอาการเสีย / ขัดข้อง

2. แจ้งยี่ห้อเครื่อง ประเภทเครื่อง  บริษัทฯ ผู้จำหน่าย

3. วันที่สามารถให้บริการได้ ( นัดหมายล่วงหน้า 1-2 วัน )

-------------------------------------------------------------------

> สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบริษัทฯ  

หลังจากแจ้งอาการเสีย บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้บริการให้เร็วที่สุด ภายใน 12 ชั่วโมง หรือ 1 วัน

> สำหรับลูกค้าทั่วไป

บริษัทฯ จะให้บริการ 2-3 วัน (หรือตามตกลง  แจ้งราคาก่อนให้บริการทุกครั้ง)  กรุณาชำระค่าเดินทางก่อนเข้าบริการทุกกรณี 

----------------------------------------------------

HOTLINE : 081-9338545