เปิดรับตัวแทน

เปิดรับตัวแทนจำหน่าย ร่วมบริการ / บริหารงาน 

1.  เปิดรับตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์  ทั่วประเทศ

2. เปิดรับตัวแทน ศูนย์บริการสินเชื่อต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

( รายได้ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด )

** ท่านสามารถเป็นตัวแทนทั้ง 2 รูปแบบไปพร้อมๆกัน  เพียงท่านแนะนำสินค้าและบริการ  หน้าที่รับผิดชอบเป็นของบริษัทฯ และเครือบริหารงาน ** 

ติดต่อเป็นตัวแทน โทร. 081-9338545